Představení postav

Postavy: Alenka, Hlavní králík, Dvojčata, myš s mečíkem Hl. K: Alenko, pojď za mnou, musíme najít ostatní, abych jim tě ukázal. A: Tady to je čím dál tím úžasňounější? Komu bys mě chtěl ukazovat, proč jsem tady? Hl. K.: Jsi přeci ta pravá Alenka. A: Musím přeci vědět, že jsem pravá Alenka. A kdo jsou tihle? Hl.K.: To jsou ti ostatní a hele, támhle jsou dvojčata!!! A: Odkdy králíci mluví, dvojčata? Tydlidýn: Ahoooooj, co ty tady a kdo je tohle? Tydlidum: Kdo? Kdo? Kdo? Hl. K.: To je Alenka, tedy doufám, že je to ona. Tydlidýn: Je to ona! Tydlidum: No, nezdá se mi, trochu ztloustla. Tydlidýn: Je to ona a takhle se nemluví. Tydlidum: Nech toho, není to ona. Tydlidýn: Je. Tydludum: Není. Tydlidýn: Je. Tydlidum: Není. A: A dost! To jsou vždycky takoví? M: Ano, vždycky. Hl. K.: Myško, vítej. To je Alenka, našel jsem ji. M: No jo a jsme si tím jistí? A: Vím, že jsem Alenka! Kolikrát to musím říkat. Odkdy zvířata umí mluvit? Hl.K: Jsi přeci v říši divů, na to jsi už zapomněla? A: Jsem přeci ve snu, jen se štípnu a probudím se. M: Nejsi ve snu, koukej (píchne ji nožíkem do prstu) A: Au. Jsem z toho zmatená, běžně to pomáhá. Hl.K.: Musíme jít k Absolmovi! A: Kdo je Absolom? Dvojčata: Absolom je absolutní, předpovídá nám každý den, on bude vědět, zda jsi ta Alenka. Hl.K: Jdeme.